Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ου ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
1.Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.
2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μέσω αυτοματοποιημένου προγράμματος Η/Υ (ΑΒΕΚΤ)
3. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
4. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και φαγητό.
5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία.
6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός)
7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά, τα λεξικά, και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 3 βιβλία για διάστημα 15 ημερών. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει δανεισμένο υλικό μπορεί να το δανειστεί ξανά μετά από μια εβδομάδα.
10. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο, να καταβάλλει το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του.
11. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση της επιτροπής ΣΒ αν παραβιαστεί ο κανονισμός.
12. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν ενδεικτικό ή απολυτήριο αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό.
13. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.
14. Το φωτοτυπικό μηχάνημα είναι διαθέσιμο μόνο για τις εργασίες που το σχολείο αναθέτει στους μαθητές και μόνο για τα βιβλία της βιβλιοθήκης.
15. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.
16. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος για κάθε υλικό που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία.
17. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου